eticki kodeks

Etička načela poslovanja treba da doprinesu većoj humanosti i uspešnosti u obavljanju radnih zadataka.

Osnovni faktor po kome se danas razlikuje uspešnost i perspektiva jedne firme od druge je nivo primene etike u njihovom poslovanju.

GoPro Etički kodeks:

  • Sve naše aktivnosti prema klijentu se obavljaju samo ako postoji korist za klijenta.
  • U saradnji sa klijentima pridržavamo se načela integriteta, kompetentnosti, objektivnosti i profesionalizma.
  • Ukazujemo na realna očekivanja u odnosu na očekivane rezultate i koristi od naše usluge.
  • Radimo zajedno sa našim klijentom kako bismo uspostavili obostrano razumevanje ciljeva, opsega i naknade za usluge, pre prihvatanja angažmana.
  • Unapred se dogovaramo sa klijentom u vezi naknada i troškova, obračunavamo naknade koje su razumne i proporcionalne izvršenoj usluzi i prihvaćenoj odgovornosti.
  • Prihvatamo samo one zadatke za koje mi ili naše kolege poseduju potrebno iskustvo i kompetentnost, dodeljujemo poslove samo onim stručnjacima sa znanjem koje je potrebno da bi se služilo našim klijentima efektivno.
  • Izbegavamo konflikt interesa i klijentu odmah ukazujemo na okolnosti i činjenice koje mogu uticati na naš sud ili objektivnost.
  • Na odgovarajući način tretiramo sve poverljive informacije klijenta koje nisu javno znanje, preduzimamo razumne korake da sprečimo pristup njima od strane neautorizovanih osoba, i ne koristimo vlasništvo nad privilegovanim informacijama, bilo za potrebe GoPro-a, klijenta ili nekog drugog lica, bez odobrenja klijenta.
Go to top